ارسال پک پانسمان اضطراری برای بیماران پروانه ای

EB home package
خدمات

نبود پانسمان های مپیلکس برای بیماران پروانه ای تنها یک معنا دارد، زخم های بیشتر… پانسمان های مپیلکس با خاصیت ضدچسبندگی خود بهترین نوع پانسمان برای بیماران مبتلا به ای بی است.

متاسفانه از می ۲۰۱۸ تا به امروز سایه تحریم ها بر سر دردمندترین بیمارن جهان سنگینی می کند و پروانه ها از حق دسترسی آزاد به پانسمان ها بی بهره اند.

خوشبختانه خانه ای بی با همکاری وزارت بهداشت به صورت متناوب برای بیماران پروانه ای به ارسال پانسمان ها اقدام  می کند.

اما بدیهی است بیمارانی که شرایط خاص دارند و شدت زخم هایشان بیش از حد معمول است به پک های بیشتری در طول یک ماه نیاز دارند. از همین رو خانه ای بی برای این دسته از بیماران در قالب طرح اضطراری به ارسال پک های پانسمان مضاف بر سهمیه اقدام می کند.

به اطلاع شما عزیزان می رسانیم مورخ ۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ برای تعداد ۱۹۶ نفر از عزیزان پروانه ای یک عدد پک پانسمان ارسال شد. گزارش عمکلرد خدمت شما نیکوکاران عزیز تقدیم می شود.

 

Comments

سلامت و تندرست و پایدار باشید تا همچنان به این عزیزان دردمند خدمت کنید ،،،
یا علی

    خیلی ممنون از لطف و همدلی شما

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.