ارسال پک پانسمان سهمیه شهریور ماه برای بیماران پروانه ای

EB home package
خدمات

احتمالا درباره نیاز بیماران پروانه ای به پانسمان های مخصوص مپیلکس اطلاع دارید. همین قدر به شما بگوییم که زخم ها و تاول های بیماران پروانه ای در صورت نبود پانسمان ها دچار عفونت می شوند و عزیزان پروانه ای در صورت عدم بانداژ هنگام تعویض لباس ها با سختی های زیادی رو به رو می شوند. برای مثال ممکن است در صورت نبود پانسمان زخم ها به لباس چسبیده شود و تعویض لباس را با درد زیادی رو به رو کند. البته این موراد تنها گوشه ای از معضلات بیماران در صورت عدم دسترسی به پانسمان هاست. خدا را شاکریم که از زمان تاسیس خانه ای بی با ارسال این پک ها شرایط بهتری  برای بیماران نازنین سطح کشور فراهم شد.

هجدهم شهریورماه موفق شدیم برای تعداد ۴۵۶ بیمار مبتلا به ای بی پک های مخصوص به پانسمان را ارسال کنیم.

گزارش هزینه کرد به تفکیک اقلام ارسالی خدمت شما عزیزان به حضور ایفاد می گردد.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.