استقرار غرفه اطلاع رسانی در جشنواره ملی خود مراقبتی و آموزش بیمار

اطلاعات عمومی خانه ای بی خدمات فرهنگی

ششمین سمپوزیوم و سومین جشنواره ملی خود مراقبتی و آموزش بیمار در روز سه شنبه مورخ ۲ مرداد ماه ۱۳۹۷ در محل مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد و خانه ای بی نیز طبق رسالت همیشگی خود با برپایی غرفه اطلاع رسانی در این جشنواره حضور پیدا خواهد کرد.
آدرس: تهران – انتهای بلوار کشاورز – مجتمع بیمارستانی امام خمینی – تالار امام (ره)

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.