برنامه عصر خانواده شبکه دو سیما – ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۷

برنامه عصر خانواده شبکه دو سیما
خدمات فرهنگی ویدئو کلیپ

برنامه عصر خانواده شبکه دو سیما

حضور حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی و پروانه نازنین خانم معصومه عطاالهی در برنامه زنده عصر خانواده شبکه ۲ سیما
با تشکر از مسئولین محترم شبکه ۲ سیما و همچنین هنرمند عزیز سرکار خانم ساناز سماواتی

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.