حمایت جامعه مبلغین استان تهران از بیماران پروانه ای – ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۷

جامعه مبلغین استان تهران
خانه ای بی فرهنگی گزارش تصویری

روز چهارشنبه مورخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۸ ، موسس و مدیر عامل خانه ای بی، حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی، با حضور در جمع جامعه مبلغین استان تهران ، از مشکلات بیماران پروانه ای گفتند.

در این محفل صمیمی که با هدف آشنایی جامعه مبلغین استان تهران با بیماران پروانه ای و ابعاد مختلف آن برگزار شده بود، همچنین نسبت به خانه ای بی و فعالیت های آن گزارش مفصلی ارائه شد.

در انتهای جلسه نیز اعضای محترم جامعه مبلغین استان تهران با امضای بیانیه ای خواستار حمایت مسئولین از بیماران پروانه ای کشور شدند.

جامعه مبلغین استان تهران

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.