حمایت مادی

نحوه واریز کمک های نقدی به حساب خانه ای بی

 

شما نیکوکار محترم و مهربان می توانید از روش های زیر برای کمک مالی به بیماران پروانه ای اقدام نمایید.

۱- درگاه پرداخت اینترنتی

از طریق لینک زیر می توانید به درگاه پرداخت اینترنتی مراجعه نموده و با استفاده از کارت های عضو شبکه شتاب نسبت به واریز وجه اقدام نمایید.

لینک درگاه پرداخت اینترنتی بانک ملت (به پرداخت)

لینک درگاه پرداخت اینترنتی بانک ملی (سداد)

۲- واریز به حساب

با مراجعه به یکی از شعب بانک ملت می توانید نسب به مبالغ نیکوکاری خود اقدام نمایید.

شماره حساب بانک ملت شعبه ونک پارک کد ۶۵۲۵۰

۷۸۳۰۰۰۰۰۹۰

بنام موسسه خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص خانه ای بی

۳- انتقال کارت به کارت

با استفاده از کارت های عضو شبکه شتاب می توانید نسبت به انتقال کارت به کارت اقدام نمایید.

شماره کارت بانک ملت 

۶۱۰۴۳۳۷۶۵۰۵۴۵۸۰۷

بنام موسسه خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص خانه ای بی

۴- انتقال بین بانکی (شبا)

از طریق شماره شبا زیر می توانید از هر بانک مبدا نسبت به واریز مبالغ نیکوکاری اقدام نمایید.

شماره شبا

IR070120020000007830000090

۵- کد دستوری موبایل

با شماره گیری یکی از کدهای دستوری زیر می توانید مبالغ احسان خود را به حساب خانه ای بی واریز نمایید.

کد دستوری ۷۴۱

*۷۴۱*۳*۲۸۶۳۶۰۴#

کد دستوری ۷۲۴

*۷۲۴*۰*۲*۱۸#

۶- استفاده از اپلیکیشن سکه

با دانلود اپلیکیشن سکه و مراجعه به بخش نیکوکاری می توانید مبالغ احسان خود را به حساب خانه ای بی واریز نمایید.

لینک دانلود اپلیکیشن سکه

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.