خسرو حیدری – میهمان ویژه خانه ای بی

خسرو حیدری
جشن خانه ای بی فرهنگی

خسرو حیدری، بازیکن مطرح فوتبال کشور و تیم استقلال، روز ۱۵ مرداد ماه در جمع بیماران پروانه ای در خانه ای بی، حضور پیدا کرد.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.