دعوت به همکاری از عکاسان حرفه ای

دعوت به همکاری از عکاسان حرفه ای
خدمات فرهنگی

دعوت به همکاری از عکاسان حرفه ای

خانه ای بی در نظر دارد، با توجه به اهمیت پوشش رسانه ای بیماران پروانه ای و همچنین معرفی جنبه های مختلف این بیماری در جامعه، یک نفر عکاس آزاد واجد شرایط ذیل، به صورت پیمانی، استخدام نماید:

  • دارا بودن رزومه معتبر در زمینه عکاسی پرتره و عکاسی مستند به همراه نمونه کار جهت ارائه
  • دارا بودن دوربین دیجیتال حرفه ای
  • داشتن تعهد کاری و حفظ حریم خصوصی بیماران و خانه ای بی
  • داشتن شرایط روحی مناسب به جهت سختی و فشار عکاسی از بیماران خاص

*از علاقه مندان واجد شرایط دعوت می گردد ضمن ارسال رزومه و نمونه کار های خود به آدرس ایمیل خانه ای بی، نوع دوربین عکاسی خود و همچنین تجهیزات اضافی مرتبط را نیز ذکر نمایند.

*شایان ذکر است پس از بررسی رزومه ها و انجام مصاحبه حضوری با نفرات منتخب، نسبت به عقد تفاهم نامه با کاندیدای نهایی، اقدام خواهد شد.

آدرس ایمیل جهت ارسال رزومه ها: info@ebhome.ir

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.