سفر استانی سوم مدیرعامل خانه ای بی به سیستان و بلوچستان – آذر ۹۷

سفر استانی سوم مدیرعامل خانه ای بی به سیستان و بلوچستان
خانه ای بی سفر استانی سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی کودکان پروانه ای

سفر استانی سوم مدیرعامل خانه ای بی به سیستان و بلوچستان

در تاریخ ۱۵ آذر ماه مدیر عامل خانه ای بی ، حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی، به همراه تیم رسانه ای و مددکاری خانه ای بی جهت عیادت و سرکشی از بیماران پروانه ای استان سیستان و بلوچستان و رسیدگی به نیازهای آنان، به این استان سفر نمودند.

این سفر در ادامه مجموعه سفر های استانی موسس خانه ای بی و در راستای بررسی مشکلات بیماران ای بی سراسر کشور و رسیدگی فوری به آنان صورت پذیرفته است.

بر اساس برنامه زمان بندی در این سفر از کلیه بیماران شهر های زاهدان و زابل بازدید به عمل خواهد آمد و همچنین تیم رسانه ای خانه ای بی نیز نسبت به ثبت و انعکاس مشکلات بیماران اقدام خواهد نمود.

گزارش تصویری سفر استانی مدیرعامل خانه ای بی به استان سیستان و بلوچستان متعاقبا از طریق فضای مجازی به اطلاع خواهد رسید.

این سفر سومین مرحله از مجموعه سفرهای مدیرعامل خانه ای بی به استان سیستان و بلوچستان می باشد.

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.