غرفه اطلاع رسانی در راهپیمایی روز قدس

خانه ای بی خدمات فرهنگی گزارش تصویری

روز گذشته با همکاری معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران و همچنین مسئولین برگزاری مراسم راهپیمایی روز قدس ، فضایی جهت برپایی غرفه در خیابان انقلاب تهران در روز راهپیمایی به خانه ای بی اختصاص پیدا کرد و به حمدلله این غرفه با استقبال بی نظیر مردم شریف حاضر در مراسم، مواجه گردید. خانه ای بی بر خود وظیفه می داند از مسئولین امر که شرایط برپایی این غرفه را محیا کردند و همینطور مردم خیرخواه و نیکوکار که همچون همیشه به یاری بیماران پروانه آمدند، کمال تشکر و امتنان را داشته باشد.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.