غرفه خانه ای بی در سومین همایش تجلیل از اساتید و فعالان حوزه حقوق

اطلاعات عمومی خانه ای بی خدمات

استقرار غرفه اطلاع رسانی خانه ای بی در سومین همایش تجلیل از اساتید و فعالان حوزه حقوق در محل مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران.
<p style=”text-align: center;”><img class=”alignnone size-large wp-image-1495″ src=”http://wptwo.ebhome.ir/wp-content/uploads/2018/06/photo_2018-06-27_16-21-32-1024×576.jpg” alt=”” width=”1024″ height=”576″></p>

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.