مستند سفر استانی به استان گلستان – آذر ماه ۹۷

استان گلستان
خدمات سفر استانی سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی ویدئو کلیپ

گلستان، نام جدیدی است بر یک سرزمین تاریخی. یکی از قطب های گردشگری ایران با طبیعتی زیبا و منحصر به فرد. این استان با تنوع قومی بالا، در نوع خود قابل توجه می باشد و مردمانی از اقوام فارس، بلوچ، سیستانی، ترکمن و کرد در این استان زندگی می کنند. اهالی استان گلستان عمدتا شیعه مذهب می باشند و اقلیت قابل توجهی نیز از اهل تسنن، در این استان زندگی می کنند. در مجموع این استان نمونه زیبایی از همزیستی اقوام و مذاهب می باشد و می تواند در نوع خود الگوی جوامع متعدد دیگری نیز باشد.

شغل اصلی مردم این استان، کشاورزی بوده و در شهرهای ساحلی نیز به ماهیگیری مشغول هستند و از نظر میانگین درآمد در سطح متوسطی قرار دارند. البته در میان اقوام مهاجر به این استان، اقوام بلوچ و زابلی از سطح زندگی پایین تری برخوردار می باشند.

در استان گلستان بر اساس آمار خانه ای بی، کمتر از ۱۰ بیمار ای بی وجود دارد که از اقشار مختلف این استان می باشند.

در این سفر از خانواده ۳ نفر از بیماران استان گلستان بازدید به عمل آمد و نسبت به نیازهای آنان اقدامات فوری انجام گرفت که در ادامه گزارش آن ارائه می گردد.­

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.