مستند محرم پروانه ها – محرم ۹۷

خانه ای بی خدمات فرهنگی کودکان پروانه ای ویدئو کلیپ

محرم پروانه ها

درد و دل بیماران پروانه ای و اشک در عزای امام حسین (ع)

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.