واریز کمک هزینه مهر ماه به مناسبت بازگشایی مدارس – ۸ مهرماه ۱۳۹۷

خانه ای بی خدمات کودکان پروانه ای

به مناسبت بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید، علاوه بر ارسال بیش از ۲۰۰ پکیج لوازم تحریر برای بیماران محصل تحت پوشش موسسه خانه ای بی، امروز هشتم مهر ماه در قالب کمک هزینه های واریزی دارو و درمان، به حساب بانکی ۵۲۱ نفر از بیماران تحت پوشش هر نفر مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و مجموعا مبلغ ۱٫۵۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال واریز گردید.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.