علم پزشکی در مورد درمان بیماری پروانه ای چه می گوید؟

کودکان پروانه ای
علم پزشکی در مورد درمان بیماری پروانه ای چه می گوید؟
پزشکان می‌گویند هنوز درمان مشخصی برای این بیماری وجود ندارد و داروهای موجود تنها از شدت این بیماری می‌کاهد. بنا به گفته این گروه از پزشکان، تنها راهکار التیام درد این بیماران، پانسمانهای مخصوص بیماران است که‌ گاه هزینه‌های بالایی در بر دارد.
  • هرچند پزشکان می‌گویند این بیماری درمان قطعی ندارد اما به وسیله ژن درمانی می‌توان این عارضه را تشخیص داده و با پیوند مغز و استخوان و پروتئین درمانی بیماری را کنترل کرد.
  • با تحقیقات صورت گرفته، در آینده‌ای نزدیک، می‌توان با تزریق فیبروبلاست در محل زخم و ژن درمانی از شدت و ادامه بیماری کم کرد.
  • زخم هایی‌که بهبود نیافته اند، شاید توسط یک پوشش زخم مخصوص یا پوستی که به لحاظ بیولوژیکی گسترش یافته درمان شوند.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.