گزارشی از لحظه های ناب بیماران پروانه ای

Iranian-Eb-patients
سفر استانی

لحظاتی در زندگی هست که جز حیرت کار دیگری ندارید این را وقتی فهمیدیم که برای سفر استانی و بازدید از زندگی بیماران پروانه ای به استان مازندران سفر کردیم. وقتی که دستان چسبیده ابوالفضل رقص سنتور را به صدا در آورد. یا زمانی که اتاق پر از عشق سمای نازنین را دیدیم.

دیگر شجاعت، عشق و تلاش کلمات انگیزشی در کتاب­ها نیستند. بیماران پروانه ای آن ها را به معنای واقعی کلمه در لحظه لحظه زندگی شان پیاده کرده اند.

و حالا این شما و این ناب ترین لحظات زندگی بیماران پروانه ای…

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.