غرفه اطلاع رسانی خانه ای بی در راهپیمایی روز اربعین

غرفه اطلاع رسانی
اطلاعات عمومی خدمات فرهنگ سازی فرهنگی

غرفه اطلاع رسانی خانه ای بی در راهپیمایی روز اربعین

اربعین حسینی در کنار شرکت کنندگان در پیاده روی عاشقان اباعبدالله الحسین (ع). شهر تهران – ۸ آبان ماه ۱۳۹۷

arbaeen-walk-tehran

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.