امیدواری به سبک پروانه ها

سفر استانی

آخرین باری که ناامید شدید و به قول معروف از همه دنیا بریدید کی بوده است؟ شاید خیلی دور، خیلی نزدیک به الان، اما همین جا بمایند چون به قصه هادی رسیدیم، به شهر سبزوار، به یکی از پر امیدترین داستان‌های بیماران پروانه ای.

هادی ۲۸ ساله داستان ما یک پروانه‌ای قدرتمند، امیدوار و اهل علم است که بیراه نگفته ایم اگر بگوییم هیچ کس از لحاظ پشتکار به گرد پای او نمی‌رسد. شاید فکر کنید این داستان خیالی است اما نه این داستان واقعیت محض است.
این بار می‌خواهیم از پایان داستان به ابتدایش برسیم. یکی از پاهای هادی همین چند وقت پیش به دلیل گسترش بیماری ای بی قطع شد. بله گاهی بیماری ای بی به شدت بی رحم است اما غافل ازینکه پروانه ها امیدوارتر از این ها هستند.

حیرت نمی کنید اگر بگوییم هادی در حال اتمام رشته حقوق در مقطع فوق لیسانس است؟ به غیر ازین موارد او به شدت در بازارکار فعال و با نهایت انرژی مثبت به سمت رویاهایش در حال حرکت است.
به شما پیشنهاد می‌کنیم ویدئو را ببینید تا بیشتر با جزئیات زندگی هادی، حرف ها و مسیر تحقق رویاهایش آشنا شوید چون نقاط درخشش زندگی هادی به راحتی به دست نیامده است. هادی در بخشی از این ویدئو اشاره می کند و می‌گوید: (به خاطر ناآشنایی همکلاسی‌هایم با بیماری ای بی مجبور می‌‌شم در مدرسه دخترانه ادامه تحصیل کنم) پس بهتر است خودتان تماشاگر فراز و نشیب های زندگی هادی بشوید.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.