کمپین به نرمی ابریشم

ویدئو کلیپ

پشت پرده بیماری ای بی، دور از چشمان من و تو، بیماران پروانه ای با هزاران ماجرای دیگر درگیرند. زخم و تاول و چسبندگی انگشتان دست  پا فقط  داستان بیماران پروانه ای نیست.

شاید هیچ گاه تصور نکنید که بیماران پروانه ای هنگام تعویض لباس هایشان با چه حجمی از درد و رنج رو به رو می شوند. زخم و تاول ها به تار و پود لباس هایشان می چسبد و فرآیند تعویض ساده لباس ها را به دردی پیچیده و طولانی تبدیل می کند.

می دانیم حتی خواندن درد، دردناک است، اما همین جا بمانید چون قرار است با هم در کنار هم کمی از این فرآیند دردناک را برای پروانه ها ساده کنیم.

خوش خبریم!

خانه ای بی با راه اندزای کمپین به نرمی ابریشم قرار است با همیاری مردمی بودجه مورد نیاز برای خرید لباس های مناسب با شرایط پوستی بیماران پروانه ای را تهیه و برا نوروز  ۱۴۰۰ برای تمام پروانه های تخت پوشش موسسه یک دست لباس مناسب خریداری و ارسال کنید.

برای همیاری آماده اید؟

پس برای پرداخت مبلغ موردنظرتان اینجا کلیک کنید.

ما برای این اتقاق قشنگ روی شما حساب کرده ایم.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.