ارسال پک های پیشگیری از کرونا تیرماه ۱۳۹۹

خدمات

ویروس کرونا با قدرت تمام در حال اشاعه است و تا به این لحظه واکسنی قطعی برای پیشگیری و درمان این ویروس خطرناک کشف نشده است.  بیماران خاص و از آن جمله بیماران پروانه ای در این شرایط با مشکلات و بحران های زیادی رو به رو می شوند.  با توجه به شرایط خاص بیماران پروانه ای و از آنجایی که بیشتر در معرض آسیب ابتلا به ویروس کرونا هستند خانه ای بی برای بیماران تحت پوشش خود به منظور برقراری شرایط رفاهی درمانی اقدام به ارسال پک های پیشگیری از کرونا نموده است. خرسندیم اعلام کنیم مورخ ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹ خانه ای بی برای ۷۲۲ نفر از عزیزان پروانه ای پک پیشگیری از کرونا از طریق اداره پست ارسال کرده است. آمار اقلام ارسالی در ذیل به حضور شما خیرین و نیکوکاران عزیز تقدیم می شود.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.