رویا در دنیای پروانه ها هیچ حد و مرزی ندارد

سفر استانی

چند لحظه همین‌جا بمانید
می‌خواهیم بدانیم تا به حال چند بار از رویایتان دست کشیده‌اید؟
تا به حال چند بار آرزوهایتان را پشت در نگهداشته اید تا ایده آل ترین امکانات از راه برسند و بعد آن‌ها را در آغوش بگیرید؟
بگذارید برایتان از ابوالفضل بگوئیم
که انگشتانش بهم چسبیدند، ای بی در نوع شدید خود مهمان تمام‌ اندامش شد، چشمانش ضعیف و زخم هایش را قوی کرد اما ابوالفضل کوتاه نیامد که نیامد.
تحصیل ابوالفضل قصه ما یک ده به تعویق افتاد اما غافل از آنکه رویاهای او زمان و زمین را نمی‌شناسند که هیچ او یکی از طرفداران پرو پاقرص ورزش‌های رزمی‌ست.
صدای ابوالفضل همیشه در گوشتان باشد؛ رویا دست یافتنی‌ست و آرزوها محقق می‌شوند تا زمانی که اراده‌ای هست به وسعت کوه…

پ ن: در جریان سفر استانی به اصفهان، مدیرعامل محترم خانه ای بی به همراه تیم مددکاری مهمان خانه پرمهر ابولفضل بودند و در جریان مشکلات و چالش های این پروانه نازنین قرار گرفتند. برای تماشای داستان ابوالفضل عزیز این ویدئو را مشاهده کنید.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.