ارسال پک دارو و درمان مخصوص بیماران پروانه ای آذرماه ۱۳۹۹

Eb_patients
خدمات

بیماری ای بی بنا به گفته بیماران، دردی است که هیچ گاه از بین نمی ­رود تنها از قسمتی به قسمت دیگر بدن منتقل می شود. گاهی تاول­ها روی دست گاهی رو کمر و گاهی روی پا. حالا چسبندگی انگشتان دست و پا، خونریزی هنگام تعویض پانسمان و استحمام را به هم به این داستان اضافه کنید. مقاومت در برابر این حجم از درد نیازمند یک سیستم عمومی قوی است تا بتواند با قدرت در برابر جبهه درد بایستد. گرچه بیماری ای بی درمان ندارد، اما مراقبت و رسیدگی به بیماران و تقویت سیستم عمومی بدن آنان می­تواند از بروز بیماری­های دیگر مانند کم خونی جلوگیری کرده و انرژی لازم را به منظور انجام فعالیت­های روزانه تامین کند.

در همین راستا خانه ای بی به منظور بهببود شرایط جسمی بیماران پروانه ای هر دوماه یکبار به ارسال پک های دارو و درمان برای بیماران پروانه ای اقدام می کند. به شکرانه خداوند و به مهر شما عزیزان مورخ ۲۵ آذرماه تعداد ۷۱۵ پک دارو و درمان برای عزیزان پروانه ای ارسال شد.

به منظور شفاف سازی عملکرد، لیست اقلام ارسالی به انضمام هزینه های مرتبط به حضور شما خیرین عزیز تقدیم می شود. بیماران پروانه ای به مهر شماست که به رسیدن روزهای خوب امیدوارند.

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.