واریز کمک هزینه های ماهیانه اعیاد شعبانیه – کمک هزینه های دارو و درمان

کمک هزینه های ماهیانه
خانه ای بی خدمات کودکان پروانه ای

یکی از مهم ترین رسالت های خانه ای بی، طرح پرداخت کمک هزینه های ماهیانه به بهانه ی اعیاد و مناسبت ها می باشد. رسالتی که از بدو تاسیس تاکنون، همواره در کنار ارسال پانسمان های مخصوص، در اولویت امور قرار داشته است.

بر اساس این طرح خیرخواهانه، خانه ای بی تا به امروز اقدام به واریز ۳۳ مرحله کمک هزینه به حساب تمامی بیماران تحت پوشش خود کرده است که مجموع این ۳۳ مرحله مبلغ ۵۱٫۷۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد و تمامی این مبلغ از محل کمک های مردمی تامین و پرداخت گردیده.

سیاست پرداخت کمک هزینه های ماهیانه ، تامین مالی جهت نیازهای پزشکی خاص نظیر تهیه پماد های مخصوص و پانسمان های مکمل می باشد و تا به امروز نیز سعی بر این بوده که تا حد امکان مبلغ پرداختی بتواند موارد فوق را تا حد مناسبی پوشش دهد اما از آنجایی که مبلغ این کمک هزینه ها تماما از محل کمک های مردمی تامین می شود، همواره متناسب با میزان موجودی حساب بوده و نمی توان بدون توجه به محدودیت ها، از حساب برداشت نمود.

امروز نیز با استعانت از درگاه خداوند متعال و کمک های نیکوکاران محترم، مرحله ۳۴ پرداخت کمک هزینه ها، به بهانه عیدی مربوط به اعیاد شعبانیه ،به مبلغ ۷۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب بیماران تحت پوشش واریز گردید. خانه ای بی امیدوار است بتواند علی رغم شرایط موجود، به این روند ادامه بدهد و تمام تلاشمان در مجموعه خانه ای بی، محقق کردن این مهم خواهد بود.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.