گزارش تصویری سفر به استان همدان – اسفند ۹۶

خانه ای بی سفر استانی سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی گزارش تصویری

گزارش بازدید از بیماران ای بی استان همدان – اسفند ۹۶

در این بازدید از جمیع بیماران ای بی همدان و توسرکان عیادت شد. در همایشی در محل مربوط به آموزش و پرورش شهر همدان بیماران پرسش‌های خود در مورد بیماری و مسائل حاشیه‌ای از جمله بحث خاص شدن این بیماری را مطرح کردند. در پایان هدایایی برای هر یک از بیماران آماده شده بود که تقدیم آنها شد. نکته قابل تامل دو برادری بودند که پیش از تهیه پانمسان‌ها از روزنامه برای کنترل عفونت زخم ایشان استفاده می‌شده است.

پس از پایان این مراسم بازدید خانه به خانه بیماران توسرکانی شروع شد که به صورت تصویری در ادامه آمده است:

 

سعید:

مادر این بیمار فوت کرده و پدر او از کار افتاده است و او با وجود نداشتن انگشت آشپزی می‌کند.

 


عکس دست جمعی با خانواده این بیمار. برای این بیمار یک دستگاه تلویزیون تهیه شد.

محمد جواد: 


مدتی زمان صرف بازی کردن با این کودک شد چرا که روحیه مناسبی نداشت.

 

دو بیمار ای بی خواهر و برادر در یک خانواده زندگی می کنند

احسان

شغل پدر این خانواده شکستن گردو است. این بیمار تحصیلات دانشگاهی دارد و بسیار با روحیه به نظر می‌رسد. ارتباط مداوم و صمیمی بین بیماران پروانه‌ای توسرکانی نکته جالب این شهر است چرا که همه به نوعی با هم رابطه فامیلی دارند. ازدواج فامیلی در توسرکان بسیار شایع است و دلیل آن را اعتماد بیشتر به فامیل عنوان می‌کنند.

صفورا  ، اعظم  و سوسن 

این سه خواهر همگی پروانه‌ای هستند. پدر آنها درآمد خاصی ندارد. جهت شاد شدن مادر این خانواده یک النگوی طلا برای او تهیه شد.

عکس دست جمعی با خانواده

 

زینب و سمیه 
یکی از بیماران به نام زینب مشکل سرطان پوست دارد و این از زخم پای او مشهود است. این بیمار به تهران منتقل شد و طبق نظر تیم پزشکی مقرر شد که پای او باید هرچه سریع‌تر قطع شود. . هم اکنون وضع پای زینب بسیار نامناسب است و به درمان سنتی که ظاهرا اثربخش نیست روی آورده است.

نکته قابل تامل این است که زینب با تحصیلات لیسانس و با توجه به فقر مالی نیازمند پول برای درمان زخمش بوده است و یک سال بعد طی طرح بهزیستی برای کار در آموزش و پرورش اقدام می‌کند. متاسفانه مسئول مصاحبه به او می‌گوید که با توجه به اینکه بیماری او معلولیت به حساب نمی‌آید امکان کار دادن به او وجود ندارد.

در این سفر از این بیمار همدانی به نام محمدرضا هم عیادت شد. بیماری این نوجوان بسیار پیشرفته شده و او دچار افسردگی شدید است.

این بیمار با نام علیرضا وضعیت روحی مناسبی دارد. برای خانواده این بیمار مقادیری لوازم منزل تهیه شد.

فائزه و فرهان 
فائزه بسیار بدحال بوده و عملکرد قلب او به شدت کاهش یافته است. ضمن تقدیم هدایایی از این بیماران عیادت به عمل آمد.

۱۰ بیمار ای بی توسرکان در یک قاب

 

پایان.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.