ارسال پانسمان های مخصوص بیماران پروانه ای اسفندماه ۱۳۹۹

EB home package
خدمات

زخم ها و تاول ها همیشه همراه بیماران پروانه ای هستند، شاید زمان هایی کم تر یا بیش تر، اما نکته مهم آن است که تاول ها هیچ گاه به طور کامل از بی نمی رود.  این موضوع بیان گر اهمیت مراقبت و رعایت اصول بهداشتی بیماران مبتلا به ای بی است. اما زخم های سرسخت بیماران مبتلا به ای بی در حال حاضر و در تمام دنیا با پانسمان های مپیلکس بهبود پیدا می کنند.

به شکرانه خداوند متعال  موفق شدیم بار دیگر برای تعداد ۶۰۳ نفر از بیماران مبتلا به ای بی پانسمان های مخصوص مپیلکس را ارسال کنیم.

گزارش عملکرد و هزینه کرد ارسال پانسمان ها به حضور شما عزیزان تقدیم می گردد.

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.