ارسال پانسمان های مخصوص بیماران پروانه ای دی ماه ۱۳۹۹

EB home package
خدمات

اگر از همراهان قدیمی ما باشید احتمالا درباره ضرورت پانسمان های مخصوص بیماران پروانه ای می دانید. پانسمان های مپیلکس به دلیل خاصیت خاص ضدچسبندگی به بهترین شکل ممکن از پوست بیماران پروانه ای مراقبت و از عفونت و ایجاد زخم های دردناک جلوگیری به عمل می آورند.

خوش خبریم و اعلام می کنیم به شکرانه خداوند مورخ دهم دی ماه برای تعداد ۳۴۰ نفر از عزیزان پروانه ای پانسمان های مخصوص از طریق اداره پست ارسال شد.

 

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.