ارسال پانسمان بیماران پروانه ای، تیرماه ۱۳۹۹

خدمات

تا به امروز که علم پزشکی هیچ درمانی برای بیماری ای بی کشف نکرده است، پانسمان های مخصوص اولویت اول و آخر بیماران پروانه ای به حساب می آیند. بیراه نگفته ایم اگر اشاره کنیم پانسمان های مپیلکس مایه امیدواری و آرامش بیماران مبتلا به ای بی است. از همین رو این موسسه علی رغم تحریم ها تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا پانسمان های مخصوص برای عزیزان پروانه ای متناوبا ارسال شده و در اختیارشان قرار گیرد.

خرسندیم اعلام کنیم مورخ بیست و ششم تیرماه برای تعداد ۳۵۲ بیمار عزیز پروانه ای پک پانسمان مخصوص ارسال شد.

گزارش هزینه کرد ارسال پانسمان ها به حضور شما خیرین و نیکوکاران تقدیم می گردد. از همراهی و حمایت شما عزیزان در مسیر سبز پروانگی بی نهایت سپاسگزاریم.

 

 

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.