ارسباران

مراسم تقدیر از دستاورد های بیماران پروانه ای

تاریخ: ۱۱/۰۴/۱۳۹۷ – فرهنگسرای ارسباران – سالن همایش ها مراسم با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید شروع شد و در ادامه مجری توانمن

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.