بیماران پروانه ای سیستان

سفر استانی سوم مدیرعامل خانه ای بی به سیستان و بلوچستان – آذر ۹۷

سفر استانی سوم مدیرعامل خانه ای بی به سیستان و بلوچستان در تاریخ ۱۵ آذر ماه مدیر عامل خانه ای بی ، حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی، به همراه تیم

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.