بیمران پروانه ای

طرح ارسال جمعی بسته های دارویی ویژه بیماران پروانه ای – خرداد ۹۷

با توجه به افزایش قیمت برخی داروها و اقلام حیاتی بیماران ای بی و همینطور کمبود پانسمان های ویژه (مپیلکس) در سطح کشور، خانه ای بی با استعانت

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.