تاول بدن بیماران پروان ای

محافظت از پوست بیماران پروانه ای

محافظت از پوست بیماران پروانه ای بیماری EB به علت ناهنجاری هایی در ساختار پیوندی که لایه های مختلف پوست را نگه می دارد ایجاد می شود. به دلیل

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.