حجت اشرف زاده

حجت اشرف زاده ، میهمان خانه ای بی – ۱۱ مهر ماه ۹۷

روز چهارشنبه ۱۱ مهر ماه خواننده و هنرمند عزیز، آقای حجت اشرف زاده میهمان پروانه ها در خانه ای بی بودند. گزارش تصویری حضور ایشان در زیر به حض

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.