خسرو حیدری

خسرو حیدری – میهمان ویژه خانه ای بی

خسرو حیدری، بازیکن مطرح فوتبال کشور و تیم استقلال، روز ۱۵ مرداد ماه در جمع بیماران پروانه ای در خانه ای بی، حضور پیدا کرد.

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.