سکه

آموزش نحوه حمایت از بیماران ای بی از طریق اپلیکیشن سکه

از طریق لینک زیر اپلیکیشن سکه را دانلود کنید و به راحتی از بیماران پروانه ای حمایت کنید. http://bit.ly/2HWcNOW  

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.