عیدی بیماران پروانه ای

واریز عیدانه بیماران پروانه ای – اسفند ماه ۱۳۹۷

به مناسبت فرارسیدن سال نو و عید نوروز باستانی، امسال نیز خانه ای بی به همت خیرین و نیکوکاران محترم، نسبت به واریز عیدانه برای کلیه بیماران ت

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.