فطریه

نحوه واریز وجوهات فطریه و کفاره به حساب بانک ملت خانه ای بی

خانه ای بی ضمن تبریک عید سعید فطر، آماده دریافت وجوهات فطریه و کفاره می باشد. از نیکوکاران گرامی که قصد پرداخت این وجوهات را دارند تقاضا دار

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.