لرستان

مستند عیادت از بیماران پروانه ای استان لرستان – مرداد ۹۷

این مستند گزارشی است از عیادت صمیمی مدیرعامل خانه ای بی حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی از بیماران پروانه ای استان لرستان و شنیدن درد و دل ها و

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.