نظر سنجی

فراخوان جلب مشارکت حامیان بیماران پروانه ای – نظر سنجی

خانه ای بی، در راستای برقراری ارتباطی موثر با حامیان خود در فضای مجازی و دریافت نظرات و پیشنهادات آنان، از شما عزیزان دعوت به عمل می آورد فر

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.