واریز کمک هزینه آذر ماه

واریز عیدی میلاد رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) – آذر ماه ۱۳۹۷

کمک هزینه های دارو و درمان سهمیه آذر ماه بیماران پروانه ای در قالب عیدی به مناسبت ولادت با سعادت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، امروز ۱

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.