خــدمات خانــه ای بــی

گــزارش تمــام اتفاقــات

خانه ای بی
درباره خانه ای بی

خانه ای بی، به عنوان تنها نهاد حمایتی مردم نهاد، غیرانتفاعی و داوطلبانه با مجوز فعالیت در سطح کشور اقدام به شناسایی بیماران پروانه ای و تحت پوشش قرار دادن آنها می نماید و در این مسیر کمک های بشر دوستانه مردم شریف ایران همواره پشتوانه ما بوده است. فعالیت خانه ای بی از سال 1394و در سال 1396 با عنوان « موسسه خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص، خانه ای بی» به عنوان سازمانی مردم نهاد و مستقل ثبت گردید .

منتشر شده در 23 آذر 1398

بازدید شهردار محترم منطقه سه تهران جناب اقای دکتر سلیمی و جناب آقای حمید استیلی از خانه ای بی

جزئیات بیشتر

منتشر شده در 21 آذر 1398

قول های یونیسف برای تامین پانسمان بیماران پروانه ای

جزئیات بیشتر