کمک هزینه معیشت ایتام

گزارش خدمات خانه ای بی

خانه ای بی

خانه ای بی با هدف حمایت از بیماران بی سرپرست پروانه ای کمک هزینه ای را جهت معیشت و رفاه بیماران ، با حمایت مادی خیرین گرامی به حساب مددجویان واریز می کند.  

گزارش کمک هزینه معیشت

آخرین بروزرسانی 27 اسفند 1402

کمک هزینه معیشت ایتام ۱۴۰۲