کمک هزینه معیشت

گزارش خدمات خانه ای بی

خانه ای بی
گزارش کمک هزینه معیشت

خانه ای بی با کمک شما نیکوکاران گرامی ماهیانه پانصد هزار تومان برای همه پروانه ای ها واریز میکند.

آخرین بروزرسانی 27 اسفند 1402

گزارش واریزی کمک هزینه معیشت ۱۴۰۲

آخرین بروزرسانی 3 خرداد 1402

گزارش واریز کمک هزینه معیشت – سال ۱۴۰۱