آشنایی با بیماری ای بی ( قسمت دوم)

مصاحبه با دکتر بهرنگی متخصص بیماری های پوستی

خانه ای بی

آگاهی، یگانه چراغی است که بشر را از تاریکی های جهل بیرون می کشد، نوری است که جهان را روشنی می بخشد

آگاهی، یگانه چراغی است که بشر را از تاریکی های جهل بیرون می کشد، نوری است که جهان را روشنی می بخشد و بر هرآنچه رنگ حقیقت ندارد، خط بطلان می کشد. یکی از اصلی ترین اهداف خانه ای بی همواره نشان دادن سیمای واقعی بیماری پروانه ای بوده است، با تاکید بر این موضوع که بیماری ای بی واگیر ندارد، چراکه یکی از رنج آور ترین دردهای بیماران ای بی، نبود آگاهی لازم در جامعه و طرد شدن از سوی دیگران می باشد چرا که بسیاری به اشتباه این بیماری را مسری می دانند و حقیقت چیز دیگری است.حال برای آشنا شدن بیشتر با بیماری پروانه ای شما را به تماشای این ویدئو دعوت می کنیم.با ما همراه باشید

 

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود