آشنایی با بیماری ای بی (قسمت اول)

مصاحبه با دکتر بهرنگ متخصص بیماری های پوست

خانه ای بی

آگاهی، یگانه چراغی است که بشر را از تاریکی های جهل بیرون می کشد، نوری است که جهان را روشنی می بخشد

در هیاهوی این جهان پر از سختی ها و ناملایمات، در کشاکش رنج ها و نا امیدی ها، مردمان نازنینی وجود دارند که با مهر و عشق همواره در انجام حمایت های مادی و نیز حمایت های معنوی از کمپین های کمک رسانی به نیازمندان کوشا و ساعی بوده اند. انسان های نیکوکاری که همگام با پیشرفت های مادی همیشه به یاد پیشرفت های معنوی نیز بوده اند و از طریق پرداخت صدقه آن لاین، مشارکت در کمپین های کمک به نیازمندان و مواردی از این دست به حمایت از همنوعانشان برخواسته اند. اما این حمایت ها همیشه مادی نیست. گاهی از جنش دانش است، از جنس آگاهی.

 

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود