اردوی تفریحی آموزشی یک روزه بیماران پروانه ای – شهریور ۱۳۹۸

آموزش خانه ای بی خدمات فرهنگ سازی

رسیدگی به بحث روان و روحیه بیماران پروانه ای همواره یکی از اصلی ترین دغدغه های ما در مجموعه خانه ای بی بوده است و در راستای بهبود شرایط روحی بیماران ای بی، برنامه های متنوعی برگزار شده و یا در حال برنامه ریزی می باشد.

در راستای این اهداف این بار با همکاری هولدینگ تفریحی ایران فان، اردوی تفریحی یک روزه ای برای بیماران پروانه ای تحت پوشش خانه ای بی برگزار گردید.

پروانه ها با حضور در مجموعه های تفریحی هیومن پارک و دکتر لند، ضمن آشنایی با برخی مباحث پزشکی، از جاذبه های دیدنی این مجموعه نیز بازدید نمودند.

گزارش تصویری این اردوی تفریحی در زیر برای علاقه مندان، قابل مشاهده می باشد:

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.