ارسال بسته های حمایتی ویژه بازگشایی مدارس – ۲۵ شهریور ماه ۹۷

بسته های حمایتی ویژه بازگشایی مدارس
خانه ای بی خدمات

ارسال بسته های حمایتی ویژه بازگشایی مدارس

خانه ای بی امسال نیز همچون سالهای گذشت به مناسبت بازگشایی مدارس، با مشارکت شما خیرین بزرگوار اقدام به ارسال بسته های حمایتی ویژه بازگشایی مدارس شامل لوازم تحریر و دیگر ملزومات مرتبط، برای کلیه بیماران مشغول به تحصیل نمود.

این بسته ها امروز ۲۵ شهریور ماه از طریق پست برای ۱۵۰ نفر از بیماران تحت پوشش دانش آموز، ارسال شد.

خانه ای بی ضمن تشکر از همیاری شما مردم عزیزم و حامیان همیشگی پروانه ها، سال تحصیلی پر از موفیقت و پیروزی را برای پروانه های عزیز آرزومند است.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.