ارسال پانسمان بیماران پروانه ای اردیبهشت ماه

دسته‌بندی نشده

به اطلاع می رساند امروز مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه سهمیه پانسمان اردیبهشت ماه برای عزیزان ارسال گردید.

گزارش عملکرد به حضور شما همراهان عزیز تقدیم می گردد.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.