ارسال پانسمان بیماران پروانه ای مهرماه ۱۳۹۹

EB home package
خدمات

طبیعی است آن دسته از بیماران پروانه ای که به نوع شدید بیماری ای بی مبتلا هستند نیاز بیشتری به پانسمان های مخصوص مپیلکس دارند. عفونت های شدید، زخم ها و تاول های پی در پی با یک پک پانسمان مرتفع نمی شود. از همین رو  خانه ای بی بعد از نیازسنجی و بنا بر اعلام  بیمارانی که نیازمند  پانسمان بیشتری هستند به ارسال پک های پانسمان اقدام می کند

به اطلاع می رسانیم امروز شانزدهم مهر ماه ۱۳۹۹ برای تعداد ۹۴ نفر از پروانه های سرزمینمان پک های مخصوص پانسمان از طریق اداره پست ارسال شد.

امیدواریم به زودی با رفع تحریم ها بتوانیم دغدغه ی بیماران پروانه ای نسبت به تامین و تهیه پانسمان را رفع کنیم و پروانه های سرزمینمان هر چه زودتر روی خوش آب و رنگ زندگی را ببینند.

 

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.