ارسال پک های دارویی برای بیماران پروانه ای فروردین ماه ۱۴۰۰

بــامشکــلات بیمــاران آشنــا شویــد

خانه ای بی

در سبدهای خرید همه ما اصولا یک سری موارد ثابت وجود دارد. آیا تا به حال به سبد خرید یک بیمار خاص یا یک بیمار پروانه ای فکر کرده اید؟ در دنیای بیماران پروانه ای زخم خبر نمی کند، ابتدای صبح، نیمه شب یا هر ساعت دیگر بی صدا زخم ها می آیند. زخم ها […]

در سبدهای خرید همه ما اصولا یک سری موارد ثابت وجود دارد. آیا تا به حال به سبد خرید یک بیمار خاص یا یک بیمار پروانه ای فکر کرده اید؟

در دنیای بیماران پروانه ای زخم خبر نمی کند، ابتدای صبح، نیمه شب یا هر ساعت دیگر بی صدا زخم ها می آیند. زخم ها و تاول ها اگر به حال خود رها شوند، تبدیل به عفونت شده و ماجرای دردناکی را برای پروانه ها رقم می زنند. در اینجاست که مکمل های دارویی، پماد، بانداژ و پانسمان ها به کمک می آیند.

مکمل های دارویی، بانداژ ها و پمادها از اقلام همیشگی سبدهای یک بیمار پروانه ای است.

خوش خبریم که اعلام کنیم بسته های دارویی درمانی به مهر شما نیکوکاران عزیز مورخ ۲۸ فروردین ماه برای تعداد ۷۳۰ نفر از عزیزان پروانه ای ارسال شد.

گزارش عملکرد به همراه تصاویر اقلام ارسالی به حضور شما خیرین عزیز ایفاد می شود.

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود