بازدید مسئولین محترم وزارت بهداشت از گالری عکس خانه ای بی – ۲ مرداد ۱۳۹۷

گالری عکس خانه ای بی
اطلاعات عمومی خانه ای بی فرهنگی گزارش تصویری ویدئو کلیپ

گالری عکس خانه ای بی

روز سه شنبه مورخ دوم مرداد ماه ۹۷، جناب آقای دکتر ایازی، معاونت محترم اجتماعی وزارت بهداشت به اتفاق جناب آقای دکتر جمالی مدیرکل سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت و دیگر همکاران این حوزه، جهت بازدید از گالری تخصصی عکس بیماران پروانه ای در خانه هنرمندان ایران، حضور پیدا کردند.
دکتر ایازی، در بازدید از این مجموعه عکس، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات خانه ای بی در حوزه افزایش آگاهی اجتماعی نسبت به بیماران پروانه ای، به این موضوع نیز اشاره داشتند که این گونه فعالیت ها، از نظر اهمیت از جایگاه بسیار بالایی برخوردار بوده و هر چه دانش عمومی و اجتماعی نسبت به این دست موضوعات افزایش پیدا کند، به طبع آن، مشکلات مربوطه نیز به شکل بهتری برطرف خواهد شد.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.